Centrum Nauki Kopernik

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Pracownik techniczny – Tokarz / Frezer
Starszy specjalista w Dziale Warsztat
Warszawa
Zadania:
 • dbanie o utrzymanie w pełnej sprawności ruchowej i technicznej wszystkich eksponatów edukacyjnych,
 • naprawa, produkcja, montaż eksponatów i rozwiązywanie problemów technicznych,
 • zapewnienie prawidłowej, terminowej realizacji zadań działu,
 • współpraca i wsparcie służb serwisowych w diagnostyce oraz rozwiązywaniu problemów technicznych.
Wymagania
 • wykształcenie min. zawodowe lub średnie (preferowane kierunki: mechanika, elektrotechnika),
 • min. 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku pracy,
 • min. 1 rok doświadczenia w obsłudze maszyn sterowanych numerycznie CNC – wymaganie konieczne,
 • znajomość rysunku technicznego i metrologii warsztatowej,
 • ogólna wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • doświadczenie w produkcji jednostkowej i prototypowej,
 • obsługa maszyn do obróbki skrawaniem - tokarki/frezarki konwencjonalne,
 • umiejętnością doboru narzędzi i parametrów procesowych,
 • programowanie maszyn i wprowadzanie korekt w programach,
 • znajomość obsługi MS Office, programów projektowych CAD/CAM,
 • dbałość o wysoką jakość wykonywanych prac,
 • wszechstronność techniczna – tzw. „złota rączka”,
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
Dodatkowym atutem będą:
 • aktualne uprawienia SEP 1 kV,
 • aktualne uprawnienia spawalnicze,
 • znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu,
 • ciekawe wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • bezpieczne warunki pracy w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji II linii metra,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, prywatna opieka medyczna, karta multisport).

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ