Narodowy Bank Polski

Departament Bezpieczeństwa

poszukuje kandydatów do pracy w Straży Bankowej Centrali NBP


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych
  obszarów i obiektów Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
 • ochrona obiektów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
 • ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zapobieganie zakłócania porządku na terenie ochranianym.
Wymagania wobec kandydatów:
 • posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 • pracowitość, lojalność,
 • samodzielność, umiejętność zarządzania czasem,
 • komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z konfliktami.
Dodatkowym atutem będzie:
 • posiadanie prawa jazdy kat. C.
APLIKUJ TERAZ