Ogłoszenie numer: 7250502, z dnia 2022-07-21

MEDIKAR jest nowoczesną placówką medyczną mieszczącą się na warszawskim Mokotowie. Przychodnia zapewnia kompleksową, specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie diagnozy i rehabilitacji przy leczeniu schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo zajmuję się także profilaktyką i leczeniem osteoporozy oraz leczeniem stomatologicznym. Działając od 2005 roku Medikar zdołał wyrobić sobie znakomitą opinię wśród Pacjentów z rejonu Warszawy i okolic. Placówka od początku funkcjonowania z powodzeniem realizuje kontrakt z NFZ. Dla wygody pacjentów realizowana jest owocna współpraca z firmami oferującymi prywatne ubezpieczenia zdrowotne.


MEDIKAR działa pod patronatem znanej i renomowanej na polskim rynku placówki medycznej: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, co zapewnia odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej, a także stosowanie najnowocześniejszych metod terapii i standardów funkcjonowania.

Pracownik Socjalny

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

Centrum Zdrowia Psychicznego Piaseczno współpracujące z Przychodnią Medikar zatrudni Pracownika Socjalnego do pracy w oddziale dziennym (oddział dzienny psychiatryczny), poradni zdrowia psychicznego, punkcie zgłoszeniowo koordynacyjnym i zespole leczenia środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Konstancinie-Jeziornej. Umożliwiamy nabywanie doświadczenia zawodowego podczas pracy w zespole najlepszych specjalistów i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 
Zakres obowiązków:
 • praca w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego – wizyty domowe, wizyty w domach opieki społecznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
 • udzielanie Pacjentom pomocy w uzyskaniu informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz udzielanie wskazówek i pomocy dotyczącej rozwiązywania spraw życiowych,
 • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych Pacjentom i ich Bliskim,
 • pomoc dla Pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w sprawach o udzielenie świadczeń pomocy społecznej i innych sprawach urzędowych,
 • prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w oparciu o obowiązujący model działania Centrum Zdrowia Psychicznego z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przygotowywanie planów działania na rzecz osoby/rodziny oraz ustalanie zasad współpracy z wykorzystaniem m. in. kontraktu socjalnego,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji Pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających inne trudności
 • rozeznanie sytuacji, zapewnienie bezpieczeństwa - w ramach działań interwencyjnych,
 • pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • współdziałanie z pracownikami socjalnymi, specjalistami Centrum Zdrowia Psychicznego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • organizowanie innych form pomocy, w tym współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy funkcjonowania Pacjentów,
 • wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych.
 • sporządzanie wymaganej przez przepisy prawne sprawozdawczości.

 

Wymagania

 • wykształcenie zgodnie z art. 116 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.0.1876 t.j.),
 • znajomość zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • znajomość obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres, szybka realizacja zleconych zadań, zaangażowanie,
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

Oferujemy

 • elastyczną formę zatrudnienia (umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt B2B)
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji – m. in. szkolenie na stanowisko Terapeuty Środowiskowego i udział w innych szkoleniach wewnętrznych
 •  współpracę z zespołem wielospecjalistycznym z zakresu zdrowia psychicznego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ