Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/03120
OBOWIĄZKI:
Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik socjalny (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe, pracownik socjalny, 1 rok doświadczenia zawodowego.Obowiązki: Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań. [Zgłoszenia: kadry@opsochota.waw.pl, 22 822 11 24]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy