Ogłoszenie numer: 4548988, z dnia 2021-05-06

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Ochrony - Dowódca Zmiany

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Celem nowo powołanej służby porządkowej naszej Uczelni zwanej Gwardią Uniwersytecką UKSW jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczności uniwersyteckiej, zapewnienie utrzymania porządku na terenie Uniwersytetu, ochrona mienia oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości i imprez uczelnianych.

 

Zakres zadań:

 • kierowanie pracą gwardzistów w czasie zmiany
 • nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez gwardzistów
 • kierowanie centrum monitoringu
 • prowadzenie dokumentacji służbowej
 • podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych
 • sprawowanie nadzoru nad systemem ruchu drogowego i osobowego
 • udział w zabezpieczeniu uroczystości i imprez o charakterze masowym
 • udzielanie pomocy osobom rannym i poszkodowanym

Wymagania

 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • komunikatywność oraz asertywność
 • umiejętność panowania nad sobą w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność pracy zarówno w sytuacji podwyższonego ryzyka, jak i w sytuacji rutynowej monotonności
 • gotowość do pracy zmianowej (8 lub 12 godzinne), dyspozycyjność
 • wykształcenie min. średnie

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji

 • pracę z wybitnymi specjalistami z zakresu bezpieczeństwa

 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa

 • możliwość poznania nowoczesnych systemów i technologii bezpieczeństwa

 • ustalona polityka awansów

 • wsparcie w uzyskaniu potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji zawodowych

 • możliwość wnoszenia własnego wkładu w budowanie wizerunku formacji i Uniwersytetu

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • oświadczenie o rozpoczęciu procedury uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego albo przedstawienie zaświadczenia o wpisie
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ