Ogłoszenie numer: 4259949, z dnia 2021-02-22

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik laboratoryjno-techniczny (diagnosta)

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Pracownik laboratoryjno-techniczny (diagnosta) w projekcie „Rozpoznanie nawrotu chłoniaka DLBCL i kwalifikacja do leczenia drugiej linii w oparciu o nowy algorytm diagnostyczny oceniający stężenie krążącego nowotworowego DNA - prospektywne badanie 2 fazy” finansowanym z grantu Agencji Badań Medycznych.

Zakres obowiązków:

 • Współudział w planowaniu eksperymentów i badań w zakresie sekwencjonowania nowej generacji i ddPCR.
 • Współudział w opracowaniu standardowych procedur operacyjnych (SOP) dotyczących przygotowywania bibliotek, sekwencjonowania nowej generacji, ddPCR.
 • Przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji.
 • Wykonywanie sekwencjonowania nowej generacji.
 • Współudział w analizie wyników sekwencjonowania nowej generacji.
 • Przygotowanie próbek i wykonywanie ddPCR.
 • Współudział w analizie wyników ddPCR.
 • Wsparcie w zapewnieniu prawidłowego działania aparatury badawczej.
 • Wsparcie w przygotowywaniu i realizacji zamówień odczynników i materiałów zużywalnych.
 • Współpraca z zespołem projektowym w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Uczestniczenie w spotkaniach zespołu projektowego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (biologiczne, diagnostyka laboratoryjna, biotechnologia lub kierunki pokrewne).
 • Wiedza na temat podstawowych technik biologii molekularnej: izolacja i analiza kwasów nukleinowych; PCR, w tym ddPCR, RT-PCR; sekwencjonowanie, w tym sekwencjonowanie nowej generacji.
 • Umiejętności manualne, dokładność.
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność i zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (literatura fachowa).
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Dodatkowym atutem będą:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej/biochemicznym/analitycznym.
 • Czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Oferujemy

 • Interesującą i samodzielną pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu (6 lat).
 • Dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku indywidualnego, karta sportowa).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ