Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. statystyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IBR/12/02/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie i analiza danych aplikacji SEPE i WiW odnośnie poziomu stanu bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań korygujących, zapobiegawczych, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa,
 • sporządzanie raportów / sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla potrzeb Zarządu Spółki i podmiotów zewnętrznych (UTK, PKBWK, Ministerstwo właściwe ds. transportu),
 • monitorowanie i  opracowanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na podstawie realizowanych czynności kontrolnych przez pracowników Zakładów Linii Kolejowych,
 • monitorowanie potencjalnych zagrożeń w jednostkach organizacyjnych,
 • koordynowanie działań w zakresie skarg zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne oraz pracowników Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • podstawowa wiedza z zakresu transportu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym, w tym dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności transport kolejowy lub pokrewnej,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z transportem kolejowym,
 • wiedza zawodowa z zakresu bezpieczeństwa na kolei, ruchu kolejowego, SMS.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ