Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. planowania, sprawozdawczości i optymalizacji kosztów​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IKF/89/02/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w procesie przygotowywania planu Spółki,
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Spółki,
 • opiniowanie planów, raportów z wynikami finansowymi spółek zależnych,
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych ad hoc,
 • realizacja polityki zakupowej w zakresie kompetencji Biura.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • 2 lata pracy w obszarze finansów i rachunkowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie sprawozdawczości, controlingu, analizy finansowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP,
 • umiejętność interpretacji danych ze sprawozdań finansowych.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.