Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. planowania operacyjnego, militaryzacji i osłony technicznej
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IOI/81/08/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie Spółki do objęcia militaryzacją i funkcjonowania po zmilitaryzowaniu,
 • opracowanie i aktualizacja regulaminu militaryzacji Spółki i Centrali Spółki oraz koordynowanie spraw związanych z militaryzacją w jednostkach organizacyjnych Spółki,
 • nadawanie przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych w Centrali Spółki,
 • szkolenie pracowników, którym nadano przydziały organizacyjno - mobilizacyjne w Centrali Spółki,
 • udział w planowaniu osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym,
 • udział w opracowaniu regulaminów organizacji pracy Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z obronnością i bezpieczeństwem,
 • wiedza zawodowa w zakresie bezpieczeństwa kolejowego, ruchu kolejowego, infrastruktury kolejowej, militaryzacji, spraw obronnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub gotowość do poddania się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP HCM.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ