Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową.
Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. nadzoru nad ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym​ (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ITS/83/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • standaryzacja działań, w tym: opracowywanie projektów instrukcji, przetargowych dokumentów bazowych oraz wymagań i wytycznych w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym,
 • opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla polityk, strategii,
  planów i programów w dziedzinie transportu kolejowego,
 • opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie wymagań ochrony środowiska,
 • udział w procesie legislacyjnym, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
 • opiniowanie i uzgadnianie zamawianej przez Spółkę dokumentacji w zakresie ochrony środowiska dotyczącej procesu inwestycyjnego w przypisanych projektach,
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
 • monitorowanie postępowań dotyczących ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym i postępowań odwoławczych od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną środowiska,
 • wiedza zawodowa z zakresu ochrony środowiska, inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.