Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. gospodarki pojazdami kolejowymi, maszynami i sprzętem

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/255/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie bieżących spraw związanych z utrzymaniem i użytkowaniem pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu w jednostkach organizacyjnych Spółki,
 • prowadzenie rejestrów i analiz wynikających z codziennej eksploatacji pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu,
 • opracowanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Spółki oraz opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń w zakresie pojazdów kolejowych maszyn i sprzętu,
 • przygotowanie części technicznej dokumentów przetargowych, udział w komisjach przetargowych oraz nadzorowanie realizacji umów dotyczących zakupów i modernizacji pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu,
 • udział w audytach i kontrolach tematycznych w sprawach dotyczących pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu,
 • analiza rynku dostawców usług i produktów w zakresie pojazdów kolejowych, maszyn i sprzętu,
 • dokonywanie oceny znaczenia zmiany w zakresie pojazdów kolejowych zgodnie z obowiązującą procedurą SMS/MMS.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe: mechanika lub transport kolejowy,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowisku związanym z pojazdami kolejowymi,
 • wiedza zawodowa z zakresu infrastruktury kolejowej, eksploatacji maszyn i pojazdów kolejowych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ