Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. zamówień operacyjnych na usługi (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ILG/270/01/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • realizacja postępowań zakupowych w Spółce oraz udział w komisjach przetargowych,
 • sporządzanie dokumentacji postępowań (SWZ) / uzgadnianie umów / porozumień,
 • udział w negocjacjach z wykonawcami,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowań zakupowych,
 • przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych z przebiegu postępowań oraz sprawozdań rocznych do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • komunikacja z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach,
 • zarządzanie miernikami efektywności KPI dotyczącymi realizacji postępowań zakupowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok pracy w zamówieniach publicznych,
 • wiedza zawodowa w zakresie zamówień publicznych i negocjacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ