Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

 

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej w zakresie korytarzy transportowych  (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ISR/335/01/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja wszelkich przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem korytarzy towarowych w Polsce, w szczególności z kolejowym korytarzem towarowym Morze Północne - Bałtyk,
 • reprezentacja stanowiska PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w strukturach międzynarodowych kolejowych korytarzy towarowych oraz koordynacja udziału przedstawicieli Spółki w ramach grup roboczych korytarzy,
 • robocza współpraca z zarządcami infrastruktury krajów Unii Europejskiej, ministerstwem właściwym ds. transportu i organizacjami sektorowymi,
 • koordynacja spójności rozwiązań stosowanych w Spółce z wymogami kolejowych korytarzy towarowych,
 • współpraca przy wdrażaniu i rozliczaniu projektów dotyczących kolejowych korytarzy towarowych,
 • merytoryczne wspomaganie opracowywania analiz, ekspertyz itp. w zakresie prowadzonych zagadnień.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok pracy w obszarze prawa lub współpracy międzynarodowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B2),
 • dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie w sektorze transportu kolejowego,
 • znajomość prawa międzynarodowego.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ