Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. współpracy bilateralnej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ISR/38/09/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza i monitorowanie realizacji ustaleń oraz terminów wynikających ze spotkań międzynarodowych zgodnie z przydzielonym obszarem,
 • koordynacja wyjazdów służbowych za granicę,
 • zapewnienie odpowiedniej koordynacji współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Spółki w ramach współpracy dwustronnej z innymi zarządcami oraz z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami zagranicznym,
 • koordynowanie stanowiska Spółki prezentowanego w ramach w współpracy bilateralnej,
 • inicjowanie, koordynacja oraz przygotowanie merytoryczne dwustronnych spotkań różnego szczebla z partnerami zagranicznymi zgodnie z przydzielonym obszarem,
 • monitorowanie działań związanych z uczestnictwem przedstawicieli Spółki w spotkaniach dwu i wielostronnych z Zarządcami Infrastruktury Kolejowej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych ze współpracą międzynarodową,
 • wiedza zawodowa z zakresu transportu kolejowego i współpracy międzynarodowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego na poziomie komunikatywnym, mile widziana również znajomość języka niemieckiego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ