Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. wsparcia projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IST/25/03/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • współpraca z Zakładami Linii Kolejowych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych,
 • weryfikacja wniosków i projektów uchwał na posiedzenia organów Spółki, koordynowanie procesu ich uzgadniania oraz kierowanie na posiedzenia organów Spółki,
 • współudział w identyfikacji zagrożeń i ryzyk w projektach inwestycyjnych oraz w podejmowaniu działań zapobiegających,
 • monitorowanie postępu realizacji projektów, analiza danych,
 • sporządzanie informacji i raportów niezbędnych do monitorowania realizacji projektów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów na kierunku technicznym,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
 • znajomość procedur administracyjnych z zakresu realizacji inwestycji, prawa budowlanego i przepisów powiązanych,
 • biegłość w analizie dokumentów kontraktowych i decyzji administracyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ