Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. wdrażania standardów technicznych 
(branża automatyki)

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/80/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • inicjowanie oraz koordynowanie procesu wdrażania wewnętrznych aktów prawnych Spółki tj. instrukcji, warunków, wytycznych, wymagań i standardów technicznych,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb inwestycji w zakresie standaryzacji technicznej,
 • opiniowanie przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych aktów prawnych Spółki w zakresie standaryzacji technicznej,
 • wdrażanie rozwoju technicznego w Spółce, w tym ustalanie lub uzgadnianie warunków technicznych prowadzenia badań terenowych oraz prób eksploatacyjnych, udział w procesie dopuszczenia systemów, elementów i technologii,
 • rozpoznawanie oraz poszukiwanie na rynkach nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie ostatniego roku studiów, preferowane kierunki: transport  lub pokrewne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • wiedza zawodowa w zakresie urządzeń srk,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ