Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. utrzymania zasobów infrastruktury pasażerskiej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IIN/81/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitoring pracy urządzeń sieciowych oraz infrastruktury SDIP i SMW Spółki - system ewidencji,
 • zlecanie i koordynacja zadań terenowych zespołów serwisowych dla zapewnienia sprawnego usuwania usterek i awarii elementów infrastruktury SDIP i SMW, zdalny nadzór nad wykonaniem tych zadań,
 • współpraca z administratorami podsystemów telekomunikacyjnych oraz innymi komórkami Spółki w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania usług SDIP i SMW,
 • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dotyczących pracy infrastruktury SDIP i SMW,
 • współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi serwisowe w procesie wsparcia utrzymania systemów elementów SDIP i SMW,
 • analiza poprawności pracy infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez śledzenie wskaźników jakościowych QoS dla utrzymania założonych parametrów jakościowych w SDIP i SMW,
 • konfigurowanie nowych urządzeń sieciowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w IT lub telekomunikacji,
 • wiedza zawodowa z zakresu IT, telekomunikacji, zarządzania sieciami IP,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie w obszarze telekomunikacji kolejowej,
 • znajomość infrastruktury kolejowej.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ