PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. utrzymania sieci telekomunikacyjnej

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IIN/25/11/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzór nad utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • weryfikacja i modelowanie planów utrzymania infrastruktury towarzyszącej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
 • opracowanie zasad organizacji i wyposażenia zasobów terenowych PKP PLK S.A. do serwisowania infrastruktury towarzyszącej,
 • opracowywanie instrukcji operacyjnych w zakresie utrzymania oraz inwentaryzacji składników infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • kontrola prawidłowej eksploatacji i utrzymania infrastruktury budowlanej i towarzyszącej (np. systemy zasilania, klimatyzacji, itp.) obiektów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • koordynowanie prac wykonawców i podwykonawców wykonujących zadania utrzymaniowe w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • definiowanie wskaźników efektywności w umowach utrzymaniowych,
 • planowanie rzeczowe i podział środków na utrzymanie infrastruktury towarzyszącej,
 • raportowanie wykonania planów budżetowych, kontrola kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej,
 • określanie standardów techniczno-eksploatacyjnych dla infrastruktury telekomunikacyjnej w szczególności infrastruktury towarzyszącej,
 • wymagań i wytycznych technicznych do planowanych postępowań zakupowych w zakresie usług utrzymaniowych,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi PKP PLK S.A. w zakresie utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: telekomunikacja, elektronika, energetyka),
 • 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z nadzorowaniem realizacji umów, rozliczaniem zadań utrzymaniowych
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • dbałość o przestrzeganie standardów, polityk oraz procesów wewnętrznych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ