Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. utrzymania i rozwoju Mikrosymulacyjno-Analitycznego Modelu Układów Torowych (MAMUT)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ISR/16/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • utrzymanie i rozbudowa Mikrosymulacyjno-Analitycznego Modelu Układów Torowych (MAMUT),
 • prowadzenie prac koncepcyjnych w zakresie rozwoju modelu MAMUT oraz jego wykorzystania w Spółce,
 • prowadzenie i utrzymywanie aktualności dokumentacji modelu MAMUT,
 • wykonywanie analiz ruchowo - eksploatacyjnych sieci kolejowej,
 • weryfikacja analiz ruchowo - eksploatacyjnych wykonywanych zewnętrznie (np. w studiach wykonalności),
 • udział w pracach inicjujących nowe projekty inwestycyjne w Spółce w zakresie infrastruktury kolejowej,
 • udział w wypracowywaniu strategii rozwoju sieci kolejowej, wprowadzania nowych technologii oraz usprawniania organizacji ruchu kolejowego,
 • ocena działań Spółki pod kątem zgodności ze strategiami rozwoju sieci kolejowej, wprowadzania nowych technologii oraz usprawniania organizacji ruchu kolejowego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane w specjalności transport (dopuszczalne w trakcie studiów),
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • wiedza z zakresu inwestycji, infrastruktury kolejowej, transportu i ruchu kolejowego,
 • mile widziana znajomość programu Rail Sys,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ