Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. technologii i laboratorium

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/52/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie technologii dla projektów oraz badań nie mogących być wykonanych siłami własnymi Centrum oraz Centrali Spółki,
 • prowadzenie zestawień w zakresie kontroli badań wykonanych przez jednostkę kontrolującą i laboratorium Wykonawcy,
 • prowadzenie analiz w zakresie kontroli badań wykonanych przez jednostkę kontrolującą i laboratorium Wykonawcy,
 • współpraca z zespołami realizującymi projekty inwestycyjne w zakresie badań wykonanych przez laboratorium Wykonawcy,
 • udział w koordynacji i uzgadnianiu badań pomiędzy Kierownikiem Projektu - Inżynierem Kontraktu - jednostką wykonującą badania kontrolne,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych. Opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z badań,
 • archiwizacja dokumentacji. Sporządzanie monitoringów z badań i kontroli,
 • udział w badaniach komisyjnych i rozjemczych,
 • wsparcie komórek realizujących inwestycje w zakresie geologii i geotechniki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w obszarze inwestycji (preferowane doświadczenie w laboratorium budowlanym lub na stanowisku geologa),
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • umiejętność obsługi oprogramowania Corel Draw, Geostar,
 • uprawnienia geologiczne,
 • posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu wyrobów budowlanych.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ