Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. systemów urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IAT/12/03/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zapoznawanie się z wymaganiami stawianymi przez instytucje zewnętrzne i Spółkę w realizowanym obszarze,
 • opracowywanie, weryfikowanie oraz aktualizowanie instrukcji i wytycznych technicznych oraz opracowywanie standardów technicznych i wymagań dla systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym,
 • opracowywanie zasad powiązań różnych typów urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz ich integracji z systemami kierowania i zarządzania procesami przewozowymi,
 • analizowanie właściwości technicznych urządzeń, ocena nowych rozwiązań technologicznych oraz opracowywanie programów ich wdrażania w zakresie urządzeń i systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym,
 • udział w procesie wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym oraz kontrolowanie spełniania przez nie wymagań związanych niezawodnością, gotowością oraz bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego,
 • programowanie i kierunkowanie specyfikacji technicznych systemów urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym,
 • współpraca z producentami i jednostkami badawczo - rozwojowymi oraz prowadzenie prac badawczo - rozwojowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata pracy w obszarze automatyki lub ruchu kolejowego,
 • wiedza zawodowa w zakresie automatyki i telekomunikacji, ruchu kolejowego, eksploatacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ