Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:


Stanowisko ds. sprawozdawczości finansowej - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IRF/113/08/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie analiz i danych do wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • analiza i weryfikacja zapisów księgowych wykorzystywanych do sprawozdań w zakresie zgodności z Polityką rachunkowości Spółki,
 • uzgadnianie wzajemnych transakcji ze spółkami powiązanymi oraz przygotowywanie i analiza poprawności danych konsolidowanych i korygowanych,
 • koordynowanie, zgłaszanie wniosków o zmianę oraz zgłaszanie problemów w funkcjonowaniu systemu finansowo-księgowego w Spółce oraz systemu SAP BPC Konsolidacja,
 • uzgadnianie potwierdzeń sald,
 • przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji i innych informacji dla biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów kontrolujących,
 • przygotowywanie i procedowanie materiałów na posiedzenia organów statutowych Spółki,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników biura,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą gospodarczą biura,
 • prowadzenie ewidencji i obiegu dokumentów w komórce i jednostce organizacyjnej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie w specjalności rachunkowość,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie rachunkowości, księgowości, sprawozdawczości, analizy finansowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności rachunkowość,
 • znajomość programu SAP.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ