Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. rozwoju pracowników
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IPR/58/05/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Spółki,
 • koordynacja uczestnictw pracowników w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • nadzór nad procesem dokształcania pracowników,
 • udział w tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników,
 • administrowanie platformą e-learningową,
 • współpraca z firmami szkoleniowymi i trenerami,
 • kontrola budżetu szkoleniowego i przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej,
 • stałe monitorowanie jakości i efektywności prowadzonych szkoleń.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze szkoleniowej pracowników,
 • doświadczenie w tworzeniu i uczestniczenie w programach rozwojowych m.in. ocena pracownicza, AC/DC, ścieżki karier, zarządzanie talentami,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu,
 • umiejętność współpracy oraz nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Mile widziane:
 • znajomość obsługi systemu SAP HR.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.