Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. przygotowania inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IPD/08/07/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w weryfikacji harmonogramów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i przedprojektowej,
 • udział w weryfikacji kosztów inwestycji na etapie przygotowania studium wykonalności i dokumentacji projektowej,
 • udział w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia,
 • udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie,
 • udział w przygotowaniu inwestycji na etapach tworzenia dokumentacji przedprojektowej i projektowej, w tym w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych, postępowań przetargowych,
 • analiza ryzyk związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wraz z przygotowaniem działań minimalizujących ich wpływ na przygotowanie dokumentacji i pozyskanie decyzji administracyjnych,
 • udział w przygotowaniu porozumień z samorządami oraz podmiotami zewnętrznymi, dotyczących realizowanych zadań na etapie przedprojektowym i projektowym,
 • udział w przygotowaniu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych,
 • stała współpraca z zespołami projektów przygotowującymi dokumentację przedprojektową i projektową.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji, w tym w zakresie zarządzania dokumentacją kontraktu,
 • wiedza zawodowa z zakresu inwestycji, warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • znajomość metod kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu EPM (Enterprise Project Management – System Zarządzania Projektami),
 • wiedza w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.