Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. projektów krajowych oraz koordynacji inwestycji i utrzymania

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ISR/117/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • rozpoznawanie potrzeb Spółki w zakresie planowania potrzeb inwestycyjnych w celu przygotowania planu rzeczowego zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z zespołami projektowymi i jednostkami organizacyjnymi Spółki,
 • pozyskiwanie z jednostek organizacyjnych informacji o potrzebach inwestycyjnych, ważnych z punktu widzenia potrzeb eksploatacyjnych Spółki,
 • weryfikowanie i planowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie ich zgodności z programami strategicznymi Spółki oraz programami rządowymi,
 • weryfikowanie inicjatyw zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Spółki  w zakresie oceny wniosku inwestycyjnego, planowanie portfela inwestycji, zarządzanie portfelem inwestycji,
 • analiza postępu i koordynacja prac związanych z realizacją rzeczowego planu inwestycyjnego w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami,
 • udział w procesie planowania projektów krajowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane: transport, logistyka, ekonomia, ekonomika transportu, techniczne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok pracy w inwestycjach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie w planowaniu procesu inwestycyjnego w obszarze infrastruktury transportowej,
 • znajomość branży infrastruktury transportowej i budownictwa,
 • znajomość zasad zarządzania projektami,
 • umiejętność obsługi MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ