Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IST/14/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wsparcie w monitorowaniu realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO),
 • współpraca z jednostkami / komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w ramach KPO,
 • współpraca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Ministerstwem Infrastruktury (MI) w zakresie raportowania realizacji zadań KPO,
 • weryfikacja wniosków i projektów uchwał na posiedzenia organów Spółki w zakresie rzeczowym i eksploatacyjnym dotyczącym infrastruktury oraz koordynowanie procesu ich uzgadniania,
 • przygotowywanie harmonogramów, modyfikacje i bieżące monitorowanie EPM,
 • sporządzanie informacji i raportów niezbędnych do monitorowania realizacji projektów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym rok pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość MS Project.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.