Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. planowania, sprawozdawczości i optymalizacji kosztów

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/61/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie planu działalności operacyjnej Biura Centrum,
 • koordynowanie i konsolidowanie planu działalności operacyjnej z poszczególnych Regionów Centrum,
 • przygotowywanie prognoz kosztów z Regionów i Biura Centrum, kontrola ich realizacji i analiza odchyleń na potrzeby zarządcze,
 • administrowanie systemem informatycznym w zakresie biznesowym dla realizacji procesów planistycznych i prognostycznych Centrum Realizacji Inwestycji,
 • sporządzanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie ekonomiczno-finansowym dla potrzeb zarządczych Biura Centrum.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub finansowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w obszarze finansów i rachunkowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie analizy finansowej, sprawozdawczości, finansów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP BPC, ERP/ CO/ BI.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ