Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. organizacji utrzymania linii kolejowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/02/08/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie przepisów, instrukcji, warunków i standardów w zakresie utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń oraz instrukcji w zakresie merytorycznym,
 • wdrażanie nowych metod i technologii z zakresu rozwoju i utrzymania nawierzchni kolejowej, w tym ustalanie lub uzgadnianie warunków technicznych prowadzenia badań terenowych oraz prób eksploatacyjnych elementów nawierzchni kolejowej,
 • określanie zasad planowania zadań, potrzeb materiałowych i podziału środków na utrzymanie nawierzchni kolejowej,
 • planowanie długookresowe i krótkookresowe w zakresie napraw nawierzchni kolejowej dla poszczególnych ciągów transportowych oraz uzgadnianie planów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów oraz kontraktów wieloletnich na utrzymanie nawierzchni kolejowej oraz nadzorowanie ich realizacji,
 • opracowywanie zasad organizacji, rozmieszczenia i wyposażenia zespołów do serwisowania infrastruktury kolejowej oraz nadzorowanie wykorzystania tych zespołów,
 • analizowanie i ocena wykorzystania potencjału Zakładu Maszyn Torowych oraz spółek zależnych w zakresie realizacji robót utrzymaniowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności transport kolejowy lub pokrewnej,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z drogami kolejowymi,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, dróg kolejowych, eksploatacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ