PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Straż Ochrony Kolei poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/SOK/150/12/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych,
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania,
 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem,
 • współpraca z Prezesem Urzędu,
 • monitorowanie realizacji zaleceń o których mowa w art. 38 ust. 4. oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń,
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi sprawozdania z wykonywanych zadań, 
 • opracowywanie projektów nowych wytycznych oraz przedstawianie propozycji zmian
  w obowiązujących przepisach i wytycznych dotyczących prowadzonych zagadnień,
 • opracowywanie zaleceń i wytycznych wynikających z działań naprawczych wynikających z oceny postępowań w zakresie zgłaszanych skarg i wniosków,
 • przedstawianie propozycji zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych oraz opracowywanie projektów zmian legislacyjnych,
 • przeprowadzenie kontroli i audytów zamiejscowych komórek  wykonawczych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki prawnicze,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych lub 5 lat na stanowisku Inspektor SOK,
 • znajomość obsługi pakietu MC Office na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów prawnych i umiejętność sporządzania prostych opinii prawnych,
 • umiejętność logicznego i analitycznego  myślenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
 Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


APLIKUJ TERAZ