Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Poszukujemy osób na stanowisko:
Stanowisko ds. obiektów inżynieryjnych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ILK/49/06/24
Zakres obowiązków:
 • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z obiektami inżynieryjnymi,
 • wykonywanie zadań zgodnie z założonym planem oraz obowiązującymi w Spółce standardami,
 • koordynacja prac związanych z planowaniem długookresowym i krótkookresowym w zakresie napraw nadzorowanych elementów infrastruktury kolejowej dla poszczególnych ciągów transportowych oraz uzgadnianie planów inwestycyjnych,
 • prowadzenie analizy stanu technicznego i sprawozdawczości statystycznej w zakresie utrzymania nadzorowanych elementów infrastruktury kolejowej, w tym przygotowanie analiz i sprawozdań dla organów Spółki,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej projektowej i wykonawczej dla potrzeb inwestycji,
 • nadzór nad wdrażaniem nowych metod i technologii w zakresie diagnostyki i utrzymania obiektów inżynieryjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub student ostatniego roku kierunku budownictwo (spec. mosty), drogi szynowe - pokrewne
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z drogami kolejowymi lub budownictwem,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, infrastruktury kolejowej i budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.