Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Poszukujemy osób na stanowisko:

Stanowisko ds. obiektów i budowli specjalnych​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ILK/152/07/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie i opiniowanie warunków technicznych, przepisów, wytycznych i instrukcji związanych z utrzymaniem, diagnostyką i naprawą obiektów i budowli specjalnych oraz wnioskowanie odnośnie ustanawiania standardów dla ich budowy,
 • koordynowanie zagadnień związanych z wydawaniem odstępstw od obowiązujących warunków i przepisów, opiniowanie materiałów do stosowania, 
 • udział we wdrażaniu technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), a w szczególności w zakresie podsystemu "Infrastruktura",
 • planowanie w zakresie napraw obiektów i budowli specjalnych dla poszczególnych ciągów transportowych oraz uzgadnianie planów inwestycyjnych,
 • przygotowanie analiz i sprawozdań stanu technicznego i sprawozdawczości statystycznej dla organów Spółki,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej projektowej i wykonawczej dla potrzeb inwestycji, uzgadnianie odstępstw od przepisów oraz opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń oraz instrukcji w zakresie merytorycznym,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, infrastruktury kolejowej i budownictwa
 • znajomość przepisów w zakresie transportu kolejowego, prawa budowlanego, geodezyjnego i pokrewnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wyższe, w obszarze transportu kolejowego / budownictwa,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ