Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. monitorowania harmonogramów projektów inwestycyjnych

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IBP/67/08/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie projektów inwestycyjnych w zakresie harmonogramu i statusu,
 • metodyczne wsparcie zespołów projektowych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami inwestycyjnymi,
 • weryfikacja i analiza danych oraz sporządzanie raportów statusowych,
 • analiza i ocena postępu realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych w zakresie kamieni milowych,
 • wsparcie narzędziowe zespołów projektowych w zakresie korzystania z systemu EPM (MS Project i MS Project Server).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji lub monitorowaniem projektów inwestycyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym),
 • znajomość programu MS Project,
 • znajomość podstaw metodyk zarządzania projektami, mile widziana posiadanie certyfikatu zarządzania projektami, np. PRINCE2
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ