Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. monitoringu wizyjnego
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IES/71/03/24
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • aktualizowanie podstawowego zbioru przepisów prawa i standardów technicznych w zakresie problematyki monitoringu wizyjnego infrastruktury pasażerskiej,
 • inwentaryzacja rozproszonych systemów monitoringu infrastruktury pasażerskiej oraz rozpoznanie potrzeb na obiektach kolejowych pod kątem monitoringu infrastruktury pasażerskiej,
 • monitorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w działaniu systemów, optymalizacja istniejących systemów monitoringu infrastruktury pasażerskiej,
 • opiniowanie projektów i stadiów przed realizacyjnych modernizacji linii i obiektów kolejowych pod kątem monitoringu infrastruktury pasażerskiej,
 • udział w terenowych wizjach lokalnych, pracach koncepcyjnych związanych z rozmieszczeniem urządzeń, odbiorach przejściowych (realizacji etapów zadań) oraz końcowych związanych z monitoringiem wizyjnym infrastruktury pasażerskiej,
 • monitorowanie i analiza rynku rozwiązań w systemach monitoringu wizyjnego oraz współpraca z producentami i dystrybutorami urządzeń i oprogramowania,
 • współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych, naprawczych i optymalizacyjnych w zakresie monitoringu infrastruktury pasażerskiej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, 
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ