Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

 

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Stanowisko ds. ewidencji księgowej przychodów działalności operacyjnej
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IRF/63/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kontrolowanie i dekretowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z planem kont oraz ich ewidencjonowanie,
 • kontrolowanie i rozliczanie wpłat od kontrahentów oraz rozliczanie międzyokresowych przychodów, przeksięgowanie nieprawidłowo zaksięgowanych przez moduł
  SD dokumentów księgowych,
 • księgowanie kompensat i wzajemnych potrąceń wierzytelności,
 • księgowanie not odsetkowych, odpisów aktualizujących należności, wyceny walutowej, dokumentacji finansowej związanej z umorzeniem nieściągalnych należności oraz pozostałych dokumentów w zakresie należności od kontrahentów,
 • sporządzanie i uzgadnianie rejestru VAT podatku należnego w zakresie obsługiwanych jednostek,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyciągów bankowych,
 • uzgadnianie przychodów dla celów konsolidacji z Grupy PKP oraz GUS w zakresie obsługiwanych jednostek,  uzgadnianie sald w zakresie obsługiwanych jednostek
  oraz przeprowadzanie inwentaryzacji kont księgowych,
 • obsługa zajęć komorniczych z wyłączeniem zajęć na wynagrodzeniu.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub wykształcenie średnie o specjalności rachunkowość,
 • doświadczenie zawodowe w specjalności rachunkowość,
 • wiedza zawodowa z zakresu rachunkowość/księgowość,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • sumienność i zaangażowanie w zakresie wykonywanych obowiązków, gotowość
  do uczenia się,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość systemu SAP modułu FI.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.