Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. dostępności stacji pasażerskich dla osób o ograniczonej mobilności​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IES/202/12/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w pracach związanych z tworzeniem wytycznych, prac koncepcyjnych w zakresie dostosowania infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz prac związanych z organizacją procedury pomocy osobom
  z niepełnosprawnościami oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • prowadzenie spraw związanych z dostosowywaniem stacji i przystanków osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rozpoznanie potrzeb oraz inicjowanie i monitorowanie zadań związanych z dostosowaniem stacji i przystanków osobowych  do potrzeb osób o ograniczonej mobilności,
 • udział w komisjach i zespołach w charakterze eksperta w zakresie dostosowania infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym analizowanie i opiniowanie projektów przedkładanych przez projektantów i wykonawców dotyczących dostosowania stacji,
 • udział w opiniowaniu aktów prawnych, krajowych i na szczeblu unijnym oraz w uzgadnianiu projektów uchwał, wytycznych i instrukcji w obszarze związanym z infrastrukturą pasażerską i jej dostosowaniem do obsługi osób o ograniczonej mobilności,
 • przygotowywanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na interpelacje, pytania, skargi, petycje itp. dotyczące dostosowania infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności,
 • analiza rozwiązań rynkowych dotyczących dostosowania infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz współpraca z producentami urządzeń.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w branży ruch kolejowy lub inwestycje,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, 
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ