Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. cyberbezpieczeństwa (reagowania na zagrożenia cybernetyczne)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IOI/144/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • bieżący i systematyczny nadzór nad logami ze źródeł do systemów klasy SIEM oraz uruchamianie, doskonalenie i testowanie reguł korelacyjnych,
 • obsługa zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa,
 • przedstawianie rekomendacji dotyczących działań naprawczych dla wykrytych zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa,
 • bieżąca, systematyczna analiza wyników badania podatności infrastruktury IT i OT,
 • ścisła współpraca z Operacyjnym Centrum Cyberbezpieczeństwa (SOC) oraz właściwym CSIRT poziomu krajowego, w tym obsługa zgłoszeń z systemu ARAKIS-GOV, platformy n6, a także korzystanie z platformy S46,
 • zarządzanie i obsługa zdarzeń z systemów kontroli bezpieczeństwa, w tym systemów klasy AV/IS, firewall/NGFW, proxy, SIEM, EDR, DLP, skanera podatności,
 • udział w testach i ocenie rozwiązań bezpieczeństwa IT/OT oraz udział w projektach teleinformatycznych,
 • realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych CRP.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów w specjalności IT, nauki o bezpieczeństwie,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „poufne”,
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość działania systemów kontroli bezpieczeństwa, w tym systemów klasy AV/IS, SIEM, firewall/NGFW, proxy, EDR, DLP, skanera podatności, BPM,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Mile widziane kwalifikacje:

 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalnościach: bezpieczeństwo, IT.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ