Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. certyfikacji inwestycji kolejowych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IST/63/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego i jednostkami oceniającymi dotyczącymi uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych,
 • współpraca z właściwymi komórkami PKP PLK S.A. w zakresie prowadzenia procesu weryfikacji WE na poszczególnych inwestycjach,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników PKP PLK S.A. w zakresie wymagań dopuszczenia do eksploatacji linii kolejowych,
 • monitorowanie zmian w infrastrukturze kolejowej w zakresie obowiązku posiadania odpowiednich świadectw, certyfikatów i zezwoleń na dopuszczenie urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych do eksploatacji,
 • udział w gremiach oceniających projekty inwestycyjne (ZOPI) dla zapewnienia merytorycznego wsparcia w zakresie uzyskiwania dopuszczenia do eksploatacji,
 • opiniowanie zmian w przepisach i aktach prawnych dotyczących uzyskiwania świadectw, zezwoleń na dopuszczenie urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych do eksploatacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata pracy w specjalności transport kolejowy, współpraca z organami administracji publicznej, certyfikacja WE​,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, infrastruktury kolejowej, dróg kolejowych,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.