Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. analiz technicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IPD/72/03/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynowanie procesu weryfikacji i opiniowania opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych wewnątrz Spółki oraz przez zewnętrznych wykonawców w oparciu o planszę zbiorczą oraz projekty branżowe,
 • wspieranie i wzajemna koordynacja członków zespołu w procesie identyfikacji elementów dokumentacji wielobranżowej wymagających skorygowania w celu uzyskania spójnych parametrów technicznych infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem jej obecnej i przyszłej funkcji w systemie transportowym,
 • wsparcie w opracowywaniu branżowych materiałów koncepcyjnych i projektowych dla nowych lub modernizowanych odcinków sieci linii kolejowych, mających szczególne znaczenie lub funkcję w systemie transportowym,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wdrażania założeń dla danego zadania inwestycyjnego na etapie opracowania dokumentacji przetargowej (opiniowanie i redagowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych),
 • wsparcie w sporządzaniu wielobranżowych analiz technicznych na etapie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • udział w procesie przygotowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych,
 • udział w spotkaniach z wykonawcami dokumentacji projektowej i interesariuszami zewnętrznymi.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem lub transportem kolejowym,
 • minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku koordynatora procesu opracowania dokumentacji projektowej lub innym stanowisku o podobnym charakterze realizowanych działań,
 • doświadczenie w kontaktach z podmiotami przygotowującymi dokumentacje techniczną,
 • umiejętność czytania budowlanej dokumentacji technicznej, a w szczególności wielobranżowych Projektów Zagospodarowania Terenu,
 • znajomość procesu przygotowania inwestycji infrastrukturalnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania AutoCAD,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • uprawnienia do projektowania w branży składającej się na szeroko pojęte inwestycje kolejowe,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami na etapie przygotowania lub realizacji inwestycji kolejowych.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ