Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. analiz technicznych w zakresie układów torowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ISR/31/02/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wskazywanie docelowych wymagań w zakresie parametrów funkcjonalnych linii kolejowych z uwzględnieniem ich obecnej i przyszłej funkcji w systemie transportowym,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych oraz zgodności z programami rozwojowymi,
 • analiza standardów technicznych i regulacji prawnych w zakresie inwestycji oraz nadzorowanie procesu opracowania dokumentacji w ramach przygotowania inwestycji,
 • wyznaczenie strategicznych założeń dla zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych w ujęciu technicznym,
 • uczestnictwo w pracach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Spółki, w szczególności w zakresie wdrożenia strategicznych założeń dla danego zadania inwestycyjnego oraz opiniowanie dokumentacji dla tych zadań inwestycyjnych,
 • weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych, w szczególności w branży torowej oraz branżach powiązanych,
 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie systemu transportu kolejowego oraz innych gałęzi transportu, w tym sporządzanie analiz technicznych, w szczególności koncepcji układów torowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku transport kolejowy lub budownictwo lądowe (inżynieria lądowa) w specjalizacji drogi kolejowe lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z inwestycjami i drogami kolejowymi,
 • wiedza zawodowa z zakresu: transport kolejowy, inwestycje, infrastruktura kolejowa, budownictwo kolejowe,
 • znajomość pakietu MS Office, AutoCad/Microstation lub pokrewnego, dedykowanego projektowaniu układów torowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • uprawnienia projektowe w branży kolejowej (lub pokrewnej).
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ