Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. analiz technicznych w branży mostowej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IPD/125/09/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wskazywanie docelowych wymagań w zakresie obiektów inżynieryjnych w zakresie parametrów funkcjonalnych linii kolejowych w ramach planowanych i przygotowywanych inwestycji,
 • analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych oraz zgodności z programami rozwojowymi,
 • uczestnictwo w pracach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Spółki, w szczególności w zakresie weryfikacji, analizy i opiniowania dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla zadań inwestycyjnych,
 • weryfikacja i wykonywanie wstępnych szacunków kosztów dla budowy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych,
 • opracowywanie koncepcji budowy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych, które będą stanowiły element materiałów przetargowych (PFU, OPZ na dokumentację projektową),
 • współpraca z ekspertami innych branż oraz udział w posiedzeniach zespołów oceny projektów inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności budownictwo, inżynieria lądowa lub transport kolejowy,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach związanych z drogami kolejowymi, obiektami inżynieryjnymi lub inwestycjami,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie branży obiektów inżynieryjnych,
 • wiedza zawodowa z zakresu budownictwa, w tym obiektów inżynieryjnych, budownictwa infrastruktury kolejowej, inwestycji infrastrukturalnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość oprogramowania dla projektantów: AutoCad lub podobne,
 • dyspozycyjność i gotowość do okazjonalnych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ