Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła-dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. administrowania SDIP

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IES/61/04/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zarządzanie  systemami informacji pasażerskiej w celu prawidłowej realizacji nałożonych na Spółkę obowiązków ustawowych,
 • monitorowanie projektów budowy i wdrożenia nowych systemów informacji pasażerskiej w zakresie informatycznym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji tych projektów od strony funkcjonalnej,
 • monitorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości oraz optymalizacja systemów informacji pasażerskiej,
 • analiza rynku rozwiązań dla systemów informacji pasażerskiej oraz współpraca z producentami oprogramowania i urządzeń w celu wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Spółce i jak najlepszego zabezpieczenia interesów Spółki,
 • opiniowanie projektów inwestycyjnych w zakresie Systemów Informacji Pasażerskiej,
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych, naprawczych oraz optymalizacyjnych w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów Spółki w zakresie systemów informacji pasażerskiej,
 • wymiana korespondencji i bieżąca współpraca wewnątrz spółki oraz z organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe 4 lata w branży IT lub telekomunikacji,
 • znajomość HTML,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ