Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. administrowania punktami poboru energii elektrycznej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IEN/09/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • administrowanie punktami poboru energii elektrycznej będącymi w zarządzaniu Spółki,
 • wdrażanie i koordynowanie Systemu Zarządzania Punktami Poboru Energii Elektrycznej w Spółce,
 • analizowanie charakterystyk energetycznych odbiorów energii elektrycznej i charakterystyk urządzeń zarządzanych przez Spółkę,
 • analiza przepisów prawnych w aspekcie wdrażanych działań oraz  typowanie, inicjowanie i nadzorowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną,
 • udział w pracach wskazanych komisji przetargowych, zespołów zadaniowych i grup roboczych,
 • analiza rynku w zakresie rozwiązań technicznych pozwalających na identyfikację, optymalizację kosztów funkcjonowania odbiorów energii elektrycznej,
 • sporządzanie okresowych raportów z realizacji powierzonych zadań.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne - preferowane na kierunku elektrotechnika,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności energetyka,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, energetyki,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ