Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. administrowania nieruchomościami

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IN/104/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie gospodarki nieruchomościami zgodnie z przepisami wewnętrznymi, w tym aktualizacja ewidencji gruntów Zakładu, opiniowanie koncepcji podziału gruntów,
 • zgłaszanie nieruchomości do planu aportów oraz nadzór nad procesem aportowania,
 • administrowanie umowami dotyczącymi remontów budynków i budowli, w tym prowadzenie książek obiektów, opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie działalności komórki, przygotowanie uchwał na Zarząd; przygotowanie postępowań i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • opracowywanie oraz rozliczanie deklaracji podatkowych od nieruchomości i korekt deklaracji podatkowych od nieruchomości,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi infrastruktury własnej oraz regulaminem wjazdu na teren Zakładu i korzystania z parkingu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu działalności jednostki organizacyjnej na potrzeby Zakładu oraz komórek organizacyjnych Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek administracja,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa w zakresie administracji, gospodarowania nieruchomościami,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ