Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. administracji kadrowej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IPR/06/07/22
Co zyskasz?
  • Umowę o pracę
  • Ulgi na przejazd koleją
  • Opiekę medyczną
  • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
  • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych) w postaci elektronicznej,
  • prowadzenie spraw dotyczących pracowników w obszarze: ubezpieczeń społecznych, emerytalno-rentowych, badań lekarskich, zaświadczeń kadrowych,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
  • bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów, ich analiza i interpretacja,
  • prowadzenie całości spraw związanych z umowami cywilno-prawnymi,
  • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych, przygotowanie i monitorowanie bazy danych do celów analitycznych.
Wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe,
  • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach administracyjnych,
  • wiedza zawodowa w zakresie administracji, prawa pracy i kadr,
  • znajomość MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
  • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
  • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
  • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ