Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/23/0586
OBOWIĄZKI:
-zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami-zapoznanie z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych-zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Biura/Wydziału Infrastruktury-współpraca w prowadzeniu archiwum Oddziału specjalistycznej Administracji Architekoniczno-Budowlanej-zapoznanie się z procedurą przyjmowania i ewidencjowania akt Oddziału WI-I-zapoznanie się z prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii Wydziału Infrastruktury Oddziału WI-I-zapoznanie się z procedurami przyjmowania wpływu dokumentacji do Oddziału WI-I-zapoznanie się z przygotowaniem korespondencji do ekspedycji z zakresu Wydziału Infrastruktury-zapoznanie się z obsługą telefoniczną Klientów zewnętrznych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia: obsługa komputera

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

APLIKUJ TERAZ