Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pracownik biurowy ds. pośrednictwa pracy
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki
Numer: StPr/24/0287
OBOWIĄZKI:
Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną PUP.Zapoznanie się z: Regulaminem organizacyjnym PUP, Statutem PUP, Regulaminem pracy PUP, kodeksem etycznym oraz pozostałymi aktami wewnętrznymi PUP, Instrukcją kancelaryjną, dokumentacją dotyczącą archiwum zakładowego, przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktami wykonawczymi, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustawą o finansach publicznych.Zapoznanie się z zadaniami w Dziale Pośrednictwa pracy Doradztwa Instytucjonalnego i uczestniczenie w procesie:sporządzania Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, przyjmowania oraz ewidencjonowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,przyjmowania i organizacji spraw związanych ze zgłaszanymi przez pracodawców informacjami o zwolnieniach grupowych, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu przyjętych do przechowywania akt,porządkowaniu akt.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Ożarów Mazowiecki


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego