Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114260

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Obsługuje pod względem organizacyjnym Biuro Zarządzania Projektami, w tym prowadzi ewidencję czasu pracy Pracowników Biura, (w zakresie pozostającym we właściwości Biura), odbiera telefony, przekazuje informacje klientom, przekierowuje rozmowy do odpowiednich osób, łączy rozmowy wychodzące i przychodzące
 • Prowadzi rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biura Zarządzania Projektami, w tym przekazuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą przełożonym oraz koordynuje obieg dokumentów w Biurze zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Prowadzi terminarz spotkań Dyrektora Biura Zarządzania Projektami, przygotowuje i zapewnia obsługę (od strony technicznej) spotkań prowadzonych w ramach działalności Biura
 • Komunikuje się z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Biuro Zarządzania Projektami
 • Opracowuje zapotrzebowanie na materiały i pomoce biurowe oraz dystrybuuje je w Biurze Zarządzania Projektami oraz wykonuje inne działania zlecone przez Dyrektora, zapewniające spójne funkcjonowanie Biura
 • Archiwizuje dokumentację Biura Zarządzania Projektami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość pakietu Microsoft 365 (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ