Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90018

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin na dobę,

 • dźwiganie ciężarów do 30 kg,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, na zewnątrz i wewnątrz budynku brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z przyjmowaniem dostaw sprzętu i materiałów oraz ich wydania docelowym odbiorcom
 • Sporządza dowody przyjęcia oraz inne dokumenty związane z wykonywanymi zadaniami
 • Zakłada i uaktualnia bazy danych w specjalistycznym programie komputerowym, sporządza dowody przyjęcia oraz ewidencjonuje w specjalistycznym programie komputerowym dokumenty potwierdzające obroty magazynowe
 • Organizuje i uczestniczy w czynnościach związanych z właściwym przechowywaniem składowanego mienia oraz jego ochroną
 • Kontroluje na bieżąco stany magazynowe
 • Planuje i inicjuje pracę w magazynie
 • Uczestniczy w pracach załadunkowo-wyładowczych, obsługuje specjalistyczny sprzęt do prac magazynowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w administracji publicznej lub gospodarce magazynowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętności: pracy w zespole, organizowania pracy własnej, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do obsługi urządzeń mechanizacji prac
 • Umiejętności: obsługi klientów, obsługi komputerowych programów ewidencyjnych
APLIKUJ TERAZ