Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90038

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Bierze udział w logistycznej organizacji centralnych imprez okolicznościowych z udziałem kierownictwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji
 • Bierze udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących przedsięwzięć krajowych z udziałem kierownictwa Policji
 • Uczestniczy w przygotowywaniu zaproszeń na uroczystości organizowane przez Gabinet Komendanta Głównego Policji
 • Bierze udział w organizacji realizowanych przez podmioty zewnętrzne imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o zasięgu międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli Policji
 • Ewidencjonuje sprzęt komputerowy oraz wykorzystywanie nośników komputerowych Gabinetu Komendanta Głównego Policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi
 • Bierze udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych w Komendzie Głównej Policji do zadań logistycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze obsługi przedsięwzięć pod względem promocyjnym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych w zakresie pakietu MS Office
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ceremoniału policyjnego
 • Znajomość zasad savoir-vivre
 • Asertywność
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Znajomość obsługi programów graficznych
APLIKUJ TERAZ