Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80404

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

 • spiętrzenie zadań terminowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • obsługuje korespondencję i dokumentację (w tym: kompletuje, weryfikuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu dyrekcji komórki organizacyjnej, ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, analizuje i dekretuje korespondencję przychodzącą, sporządza projekty pism/odpowiedzi na korespondencję),
 • prowadzi terminarze i kontakty dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców,
 • prowadzi wybrane sprawy osobowe pracowników (w tym: rejestruje obecności pracowników, organizuje i rozlicza wyjazdy służbowe dyrekcji, prowadzi ewidencję delegacji pracowników),
 • obsługuje interesantów, udziela informacji,
 • organizuje spotkania dla dyrekcji komórki organizacyjnej,
 • zapewnia zaopatrzenie w materiały biurowe i spożywcze,
 • archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretarskiej/asystenckiej lub w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad funkcjonowania i struktury Ministerstwa
 • Znajomość zadań realizowanych przez Departament
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ